Arreta goiztiarra

Informazioa

Gizakiaren prozesu ebolutiborik transzendentalena 0 eta 6 urte bitarteko eboluzio-aldia izaten da. Prozesu honetan etapa bakoitzean oinarri espezifiko batzuk garatu eta finkatzen dira. Horregatik, interbentzioa ahalik eta arinen hastea garrantzitsua da, umearen garapen psikomotorea bultzatzeko.

Gure psikologia eta arreta goiztiarreko zerbitzua garapenean arazoak duten umeei zuzenduta dago, garapen kognitiboan defizita dutelako, garapen motorrean arazoa dagoelako, hizketan arazoa dagoelako, zentzumenen garapenean expresio somatikoaren garapeneko alterazioak daudelako edo arlo sozioemozionalean defizita dagoelako.

Prozesu honen bide guztian zehar familiak lagundu eta aholkatzen ditugu, pauta batzuk emanez, eta hauen jarraipena eginez.

Zein areatan esku hartzen du arreta goiztiarreko psikologo batek?

  • Garapeneko arazoak: Garapen motor, kognitibo, emocional, zentzumeneko, jarrerako, etab. alterazio eta nahasmenduak
  • Arreta arazoak
  • Neurogarapeneko alterazioak
  • Haur-goiztiarrak edo pisu gutxiko jaioberrriak
  • Komunikazio arazoak: AEN (Autismoaren Espektroko Nahasmendua), Komunikazio handigarria eta alternatiboa (SAAC)…
  • Gurasoentzako pautak: estimulazioa, indargarri positiboa

Zalantzaren bat izatekotan dei iezaguzu!

Informazioa

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que PITXUFLITOS, S.L., recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a PITXUFLITOS, S.L. con dirección C/ MAR MEDITERRÁNEO, 5, BAJO,BILBAO,48015,BIZKAIA.

Zerbitzuak

Arreta goiztiarra

Informazioa Gizakiaren prozesu ebolutiborik transzendentalena 0 eta 6 urte bitarteko eboluzio-aldia izaten da. Prozesu honetan etapa bakoitzean oinarri espezifiko batzuk garatu eta finkatzen dira. Horregatik, interbentzioa ahalik eta arinen hastea garrantzitsua da, umearen garapen psikomotorea bultzatzeko. Gure psikologia eta arreta goiztiarreko zerbitzua garapenean arazoak duten umeei zuzenduta dago, garapen kognitiboan defizita dutelako, garapen motorrean arazoa

Más Información >>

Fisioterapia pediatrikoa

Informazioa Gure Fisioterapia Pediatrikoko zerbitzutik umearen garapen motorra errazten eta estimulatzen dihardugu. Fisioterapia pediatrikoa ez da fisioterapia konbentzionala ume batean aplikatzea bezain simplea. Umearen gorputza hazkuntzarekin aldatzen da, horregatik, garrantzitsua da aldaketa hauetara moldatzea. Gure helburu nagusia ume bakoitzaren autonomia bultzatzea da, baita eguneroko bizitzako aktibitateetan bere parte-hartzea bultzatzea ere. Hau horrela, tratamenduak iraun bitartean

Más Información >>

Zentzumenen integrazioa

Informazioa Prozesu neurologiko bat da, zein, gorputzetik eta ingurunetik jasotzen diren sentsazioak antolatzeko arduraduna den. Horrela, ingurumeneko eskariei erantzun egokia eman diezaiekegu eta modu aproposean funtzionatu dezakegu. Pertsona batzuen garunak zentzumenen bidez jasotako informazioa antolatzeko eta erantzuna emateko zailtasunak ditu. Zentzumenen gainkarga sor dezakete soinu, argi, usain, testura eta zapore batzuek. Zure haurrak ez badu

Más Información >>

Osteopatia

Informazioa Fisioterapia, logopedia eta estimulazio goiztiarrarentzako osagarri ezin hobea daukagu osteopatia. Izan ere, terapia hauetan umeak izan dezakeen erantzuna optimizatzeko aukera ematen du. Pitxuflitosen Mikel Arrietaren laguntza daukagu, 18 urteko esperientzia profesionala duen haur osteopata eta fisioterapeuta da, hauetatik 15 urte baino gehiago eman dituelarik hezkuntza-arloan fisioterapeuta pediatriko moduan. Defizit funtzionalengatik edo ezarritako patologiengatik mugimendu

Más Información >>

Komunikaziorako teknologia

Informazioa Gure premia edo beharrizanak, sentimenduak, emozioak, ideiak, eta abar adierazteko komunikazioa erabiltzen dugu pertsonok. Zeregin garrantzitsua dauka komunikazioak gure bizitzetan, izan ere, informazio trukea egotea ahalbidetzen du. Nola sentituko zinateke ezingo bazenitu zure premiak edo beharrizanak komunikatu edo besteenak ulertu? Pertsona bati ezinezkoa bazaio komunikatzea, ezingo ditu erabakiak hartu, horrela, dependentzia eta isolamendu egoera

Más Información >>

Terapia robotikoa

Informazioa Pitxuflitosen hainbat gailu robotiko ditugu tratamendu-saioak girotzeko, WiiFitetik Innowalk Pro delakoraino. WiiFit-ak hemikuerpo batetik besterako pisu-transferentziak lantzeko aukera ematen digu, eta horrek, aldi berean, gorputz-eskema bereganatzen, beheko gorputz-adarrak indartzen eta koordinazioa eta oreka hobetzen laguntzen digu. Innowalk Pro sistema elektromekaniko bat da, bipedestazio- eta martxa-sistema bat, beheko eta/edo goiko gorputz-adarren mobilizazio aktibo-lagundua egiteko aukera

Más Información >>

Logopedia

Informazioa Komunikazio-, hizkuntza- (ahozkoa, idatzizkoa eta keinu bidezkoa), hizketa-, entzumen-, irensketa-, etab. arazoen prebentzioa, ebaluazioa eta interbentzioa burutzen ditugu gure logopedia zerbitzutik. Gainera, gure zerbitzuko logopeda terapia orofazial eta miofuntzionalean aditua da. Aho eta aurpegiko muskuluen desorekak prebenitu, baloratu eta zuzentzen dituen diziplina da, irensketa-patroi seguruagoak bultzatzen, hitzen artikulazioa hobetzen, ohitura kaltegarriak sahiesten eta aho-aurpegiko

Más Información >>
Scroll to Top